Prijava sudjelovanja

Prijavni obrazac i obrazac za smještaj bit će priloženi uz drugu obavijest.

KOTIZACIJA
Rana kotizacija (uplaćena do 01. travnja 2014.) 700 kn / 93 EUR
Kasna kotizacija (uplaćena nakon 01. travnja 2014.) 1000 kn / 133 EUR
Kotizacija specijalizanti 500 kn / 66 EUR
Sponzorsko osoblje 600 kn / 80 EUR
Kotizacija umirovljenici oslobođeni plaćanja kotizacije

Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim aktivnostima Kongresa (predavanja i
radionice), radne materijale, kavu i osvježenje u pauzama, svečanu večeru,
certifikat i bodove za sudjelovanje.

BODOVANJE
Skup će biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore.